Deratizace
a dezinsekce
v moravskoslezském kraji

Vyklízecí práce Ostrava a Moravskoslezský kraj

Půda, světlíky, balkóny a další místa obývaná a znečištěná holuby a jejich trusem jsou vysoce rizikovými a potenciálními zdroji mnoha závažných onemocnění. Firma Aprodezin s.r.o. se zabývá nejen deratizací a dezinsekcí, ale také speciálními vyklízecími pracemi, které vás zbaví holubího trusu či uhynulých zvířat, a tím i velkého rizika ohrožení zdraví.

 

Speciální vyklízecí práce a dezinfekce prostor

Tímto se rozumí speciální vyklízecí práce v přímé souvislosti s dezinsekcí či dezinfekcí např. úklid půdních prostor kontaminovaných holubím trusem s mrtvými těly uhynulých ptáků, úklid uhynulých hlodavců apod. Jde o práce s vysokým zdravotním rizikem.

Velké nebezpečí a zdroj infekce představují paraziti, kteří s holuby žijí a další alergeny vázané na poletující prach. Dezinfekci a dezinsekci v případě výskytu holubů se proto provádí vždy společně.

 

Vyklízecí práce od Aprodezin s.r.o.

  • Vyklízecí práce a asanace půdních prostor, světlíků, suterénů a ostatních objektů infikovaných holubím trusem včetně jeho odvozu a likvidace.
  • Dezinsekce a dezinfekce prostor dle platných technologických postupů před a po ukončení prací.
  • Odvoz kontaminovaného odpadu v souladu s platnou legislativou.
  • Zamezení opětovného vniknutí holubů a jiných škůdců do půdních prostor instalací vhodného zařízení.  

 

Běžné vyklízecí práce Ostrava a Moravskoslezský kraj

Provádíme také běžné vyklízecí práce jako např. vyklízení sklepních prostor v objektech, půdních prostor, vyklízení starých nemovitostí, pozůstalostí včetně odvozu odpadů. Zajišťujeme odborné, ekologické likvidace odpadů a nepotřebných materiálů z vyklízených prostor (nábytek, stavební suť, obalové materiály apod.).

Naše společnost sídlí v Ostravě, ale běžné i speciální vyklízecí práce realizujeme pro celý Moravskoslezský kraj.