Deratizace
a dezinsekce
v moravskoslezském kraji

Deratizace Ostrava a Moravskoslezský kraj

Deratizace je proces likvidace škodlivých hlodavců, jako jsou potkani, myši, krysy, hraboši apod., zejména v obytných prostorech. Provádí se za účelem  a zabránění majetkovým škodám. Deratizace je pro člověka velice důležitá, hlodavci dokáží přenést a rozšířit nebezpečné choroby. Nedílnou součástí deratizace je i zajištění objektů proti vniknutí hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a vody.

 

Jaké druhy deratizace pro Ostravu a Moravskoslezský kraj nabízíme?

Jednorázová ohnisková deratizace

Tento druh deratizace se provádí v místech akutního výskytu – v domácnostech, provozovnách, výrobnách. Výsledek jednorázové ohniskové deratizace jde poznat po pár dnech, ale bez pravidelného ošetřování je jen otázkou času, kdy nastanou další problémy.

 

Pravidelná ohnisková deratizace

Provádí se dvakrát do roka, většinou jaro-podzim, pro potravinářské subjekty i čtyřikrát do roka. Součástí pravidelných deratizací jsou také samozřejmostí pravidelné např. měsíční kontroly deratizačních staniček, nejen v potravinářských, ale i obchodních objektech.

 

Celoplošná deratizace

Celoplošná deratizace je realizována na větším území obcí, městských částí, velkých areálů.

 

Jak probíhá deratizace?

Deratizaci provádíme pokládkou nástrah. Nástrahy se pokládají ve speciálních papírových nebo plastových staničkách tak, aby se nástraha znepřístupnila pro domácí zvířata, příp. děti. Staničky se používají různé dle předpokládaného druhu hlodavce: např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro myš domácí menší. Konkrétní postup deratizace určujeme na základě konzultace s klientem a podrobného posouzení stavu. Samozřejmě je součástí deratizace i sběr uhynulých hlodavců.

 

Součástí deratizace je:

  • průzkum objektu a případné odstranění závad (místa, kterými mohou do objektu vnikat hlodavci)
  • zvolení deratizačních nástrah
  • vlastní položení nástrah
  • kontrola a případné doplnění nástrah
  • vystavení protokolu o provedené práci

 

Přípravky pro deratizaci:

  • granulované nástrahy (Baraki G, Talon H, Lanirát G);
  • mořené obilí (Baraki Z, Lanirát Z);
  • nástrahy do vlhka (Baraki B, Hubex L, Norat H);
  • fumiganty (Gastoxin).

 

 

Aprodezin s.r.o. – deratizace od profesionálů

Naše společnost se zabývá službami z oblasti deratizace pro Ostravu a celý Moravskoslezský kraj. Deratizaci zajistíme jak pro jednotlivé domácnosti a vlastníky libovolných nemovitostí, tak i pro podnikatelské subjekty. Našimi zákazníky jsou i ubytovací zařízení, potravinářské provozy atd.