Deratizace
a dezinsekce
v moravskoslezském kraji

Cena prací

Cena našich služeb se skládá z několika položek. Výše ceny závisí na:

  • druhu škůdce a rozsahu zamoření
  • velikosti prostor určených k zásahu
  • typu prostor
  • druhu a množství použitých přípravků
  • nutnosti opakovaného zásahu ap.

Proto každý zásah kalkulujeme samostatně. Pro stanovení orientační ceny nás, prosím, kontaktujte.